Tv-Inspektion

Lyngholm er DTVK certificeret TV-operatører. Det betyder, at vi er certificeret i TV-inspektion af kloakker.

Lyngholms TV-inspektion anvender professionelt kameraudstyr og har noget af det nyeste udstyr til TV- inspektion som fx kamera, der kan lave 3D-scanning og 3D-optagelser af kloakken.

Ved TV-inspektion kan vi hurtigt lokalisere fejl og skader, sådan at vi sætter ind med det rigtige arbejde for at stoppe og udbedre fejl og skader, før de bliver for omkostningsfulde.

Vi er medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers kontrolordning, som er en frivillig kontrolordning, ansvarlige firmaer er tilsluttet. Ordningen omfatter, at et uafhængigt kontrolorgan gennemfører uanmeldt inspektion og kontrol hos medlemmerne.

Vores medlemskab er din garanti for kvalitet!

Vores kompetancer

  • Tv- inspektion af kloak, brønde, varmekanaler og ventilationskanaler
  • Faldmåling på rør
  • 3D-måling af brønde og kloakker

Lyngholms TV-inspektionspakke består af:

  • Totalrensning med slamsuger af kloakrør, så kloaksystemet er fuldstændig rent
  • TV-inspektion af kloak

Desuden består pakken af en rapport, som omfatter:

  • Råd om, hvad der bør gøres for at forbedre kloakken
  • Digital optagelse af TV-inspektionen i din kloak med indtalte kommentarer