LYNGHOLM
Menu Menu

Miljørigtig affaldshåndtering

Hos Lyngholm arbejder vi med mange forskellige og til tider miljøfarlige produkter. Derfor har vi naturligvis også et ansvar for, at sikkerheden og kontrollen er i orden, så vores affald skader naturen mindst muligt.

Lyngholm er godkendt som affaldstransportør af miljøstyrelsen. Vi garanterer, at:

  • Affald afleveres til godkendte modtagestationer
  • Affald registreres af miljømyndighederne
  • Vores personale og køretøjer er certificerede til kemikalietransport, gifttransport og transport af
    brandfarlige væsker.