Vacuum Gravning

Vacuumgraveren (også kaldet en “sugebil”) er speciel udviklet til at suge i princippet al materiale op, som produceren indenfor bygge- og anlægs, samt i industrielle miljøer. Materialet som suges op kan være enten, tørt, flydende, fast, løst, leret eller varmt og há en diameter på 250 mm.

36 77 00 77

Skriv til os
Lad os præsentere Vacuumgraveren

Vacuumgraveren kan anvendes på en dybde ned til 30 m og vandret op til 200 meter, med forbehold for materialerne. Der findes forskellige specialværktøj som kan kombineres med Vacuumgraveren.

Lyngholm’s vacuum graver i funktion.
Lyngholm’s vacuum graver i funktion.

Vores vacuumgraver har høj effektivitet

En meget stor fordel ved Vacuumgraveren er, at man sjældent behøver at fjerne sugeren for at tømme bilen. Dette gøres ved pladsen i og med, at man placerer en åben container ved siden af, hvorefter bilen tømmer sit affald over i denne. Containeren kan derefter køres til tømning og bilen fortsætter sit arbejde.

Vacuumgraveren sparer både tid og penge

Med sin enorme sugekapacitet kombineret med sin smidighed er Vacumgraveren det perfekte supplement til den alminde- lige gravemaskine. Med kirurgisk præcision kan den grave i følsomme og svært fremkommelige områder. Underjordiske vand, afløbs og gasledninger, samt el/telefon og fiberkabler som krydser over hinanden, er intet problem og efterlades helt intakte efter opgaven.

Lyngholm’s vacuum graver i funktion.
Lyngholm’s vacuum graver i funktion.

Med sin geniale graveteknik undgås ineffektiv håndgravning og man eliminerer skader som efterfølgende kan være skyld i at man ikke kan komme videre før skaderne er udbedret. Vacuumgraverens unikke egenskaber skaber forudsætninger for gravearbejde i mange forskellige steder, eksempelvis ved renoveringsarbejde, tunnel og brøndarbejde, hvor materialer skal suges op fra store dybder og/eller transporteres via lange strækninger.

Lyngholm’s vacuum graver i funktion.
Lyngholm’s vacuum graver i funktion.

Et udvalg af Vacuumgraverens anvendelsesområder

         Lyngholm’s medarbejdere er ved at bruge vacuum graveren
         Lyngholm’s vacuum graver i funktion.

         Kunder som med stor fordel kan benytte Vacuumgraveren:

         • Elselskaber
         • Kornindustri
         • Kommuner
         • Entreprenør
         • Firmaer
         • Jernbaneindustrien
         • Tunnel bygherre
         • Støbejernsindustrien
         • Bygherre
         • Kemisk industri
         • Anlægsindustrien
         • Papirsindustrien
         • Vedligeholdelse af veje
         • Forsyningsselskaber

         En vacuumgraver har enorme anvendelses muligheder. Sugebilen henvender sig til mange af dine kundegrupper

         Anlægsarbejder:

         • Frilægning af ledninger (gas, vand, telekommunikation, optisk fiber, glasfiber)
         • Brøndgravning og sanering
         • Frisugning ved vand og gasrørbrud
         • Udsugning af bentonit ved horisontalboringer

         Industri

         • Sugning af kontamineret materiale
         • Rengøring af filteranlæg
         • Frilægning af tankanlæg
         • Tømning og frilægning af kedler, bunkere, siloer og infrastrukturanlæg

         Vejbyggeri, Kloaksanering og Rengøring:

         • Sugning af fræsemateriale
         • Rengøring af grøfter, vejkanter, midterrabatter og nedløbsbrønde
         • Udsugning af slam og faste materialer i kloakområdet

         Havaritjenester:

         • Fjernelse af løse sten, slam, støv og sand ved udslip og naturkatastrofer
         • Sugning af materiale fra forulykkede lastbiler og transportere
         • Udsugning af jord omkring tankstationer

         Bygningssanering

         • Fjernelse af nedbrydningsmaterialer
         • Sugning af isolering fra flade tage og grønne tage
         • Frilægning af fundamenter (dræning)
         • Tomsugning af tanke og beholdere
         • Udsugning af materiale under bygninger og mellemdæk

         Kommuner:

         • Udskiftning af sand på legepladser
         • Udsugning af slam i rensningsanlæg
         • Udskiftning af drikkevand i filtersystemer

         Sporlægning:

         • Udsugning af skærver og jord med henblik på forberedelse af infrastruktur (kabler, ledninger,fundamenter osv.)
         • Udskiftning af skærver
         • Rengøringsarbejde ved nedgangsbrønde
         • Rengøring af sporets bund

         Har du spørgsmål ang. Vacuum gravning?

         Skal du bruge en kloakmester? Vores flinke medarbejdere står altid parat til at svare på spørgsmål, og til at rykke ud — i hele Danmark

         Eller udfyld kontaktformularen i toppen 👆🏿
         Kloakmester Fny med DTVK skilt

         Vi er stolt sponsor af:

         Hjertestart Nu Logo

         Start et hjerte, red et liv!

         High Five Logo

         Et Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

         © 2022 Lyngholm

         Adresse: Avedøreholmen 58, 2650 Hvidovre

         CVR: 10035082