Vi tager Coronavirusen alvorligt — læs hvordan

Nødbemanding på vores administration.

Vi besvarer stadig dit telefon opkald, men hjemmefra.

Vi kører stadig hele døgnet 💪

Vacuum Gravning


Lad os præsentere Vacuumgraveren

Vacuumgraveren er speciel udviklet til at suge i princippet al materiale op, som produceren indenfor bygge- og anlægs, samt i industrielle miljøer.
Materialet som suges op kan være enten, tørt, flydende, fast, løst, leret eller varmt og há en diameter på 250 mm.

Download PDF om Lyngholm’s Vacuum Graver

Vacuumgraveren kan anvendes på en dybde ned til 30 m og vandret op til 200 m med forbehold for materialerne.
Der findes forskellige specialværktøj som kan kombineres med Vacuumgraveren.

Lyngholm’s vacuum graver i funktion.
Lyngholm’s vacuum graver i funktion.

Høj effektivitet

En meget stor fordel ved Vacuumgraveren er, at man sjældent behøver at fjerne sugeren for at tømme bilen.
Dette gøres ved pladsen i og med, at man placerer en åben container ved siden af, hvorefter bilen tømmer sit affald over i denne. Containeren kan derefter køres til tømning og bilen fortsætter sit arbejde.

Vacuumgraveren sparer både tid og penge

Med sin enorme sugekapacitet kombineret med sin smidighed er Vacumgraveren det perfekte supplement til den alminde- lige gravemaskine. Med kirurgisk præcision kan den grave i følsomme og svært fremkommelige områder. Underjordiske vand, afløbs og gasledninger, samt el/telefon og fiberkabler som krydser over hinanden er intet problem og efterlades helt intakte efter opgaven.

Lyngholm’s vacuum graver i funktion.
Lyngholm’s vacuum graver i funktion.

Med sin geniale graveteknik undgås ineffektiv håndgravning og man eliminerer skader som efterfølgende kan være skyld i
at man ikke kan komme videre før skaderne er udbedret.

Vacuumgraverens unikke egenskaber skaber forudsætninger for gravearbejde i mange forskellige steder, eksempelvis ved renoveringsarbejde, tunnel og brøndarbejde, hvor materialer skal suges op fra store dybder og/eller transporteres via lange strækninger.

Et udvalg af Vacuumgraverens anvendelsesområder

 • Gravearbejde hvor vand, afløbs, gas og fjernvarmerør og fiber-kabler udgør en forhindring.
 • Ved trafikerede områder med begrænset arbejdsområder.
 • Afhjælpning ved diger og vejtunneler.
 • Udskiftning af beskadigede pæle til hegn, skilte og belysning.
 • Afhjælpning ved asbest og byggerester.
 • Opsugning af materialer på meget dyb og lang afstand.
 • Vedligeholdelses arbejde ved jernbaner.
 • Snerydning på tage.
Lyngholm’s medarbejdere er ved at bruge vacuum graverenLyngholm’s medarbejdere i gang med at bruge vaccuum graveren

Kunder som med stor fordel kan benytte Vacuumgraveren:

 • ELSELSKABER
 • KORNINDUSTRI
 • KOMMUNER
 • ENTREPRENØR
 • FIRMAER
 • JERNBANEINDUSTRIEN
 • TUNNEL BYGHERRE
 • STØBEJERNSINDUSTRIEN
 • BYGHERRE
 • KEMISK INDUSTRI
 • ANLÆGSINDUSTRIEN
 • PAPIRSINDUSTRIEN
 • VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE
 • FORSYNINGSSELSKABER

Nogle du/i spørgsmål? Kontakt os!


Vi er stolt sponsor af:

Hjertestart Nu Logo

Start et hjerte, red et liv!

High Five Logo

Et Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

© 2020 Lyngholm
Adresse: Avedøreholmen 58, 2650 Hvidovre
CVR: 10035082