Skriv til os her

Faskiner

Montering af faskine

Ønsket du effektiv regnvandsafledning – uden at overbelaste kloaknettet? Så lad Lyngholm Kloak A/S hjælpe dig med at montere en faskine. Vi er autoriseret kloakmester og står derfor klar til at hjælpe dig med etableringen af din faskine. Dermed er du sikret en korrekt og lovlig montering.

36 77 00 77

Autoriseret etablering af faskine

Det er muligt selv at montere en faskine, men det er et meget omfangsrigt projekt, ligesom der er mange regler, man skal kende og overholde.

Hvis du derimod vælger at få Lyngholm Kloak A/S til at hjælpe dig med monteringen af din faskine, er du sikret kompetente og professionelle fagfolk med den nødvendige viden og erfaring til at sørge for, at din faskine bliver monteret korrekt og overholder reglerne.

Herudover får du altid følgende fordele ved at samarbejde med os:

Derfor kan du uden bekymring overlade monteringen af din faskine til Lyngholm Kloak A/S. Vi sørger for at hjælpe dig godt igennem hele processen.

Hvad er en faskine?

En faskine er en slags kasse, som er gravet ned under jorden. Regnvand fra taget på en bygning eller overfladevandet fra f.eks. en terrasse ledes hen til denne kasse.

Hermed fungerer faskinen som et midlertidigt depot. Fra faskinen synker regnvandet stille og roligt ned i undergrunden – og dermed uden om kloaksystemet. Faskinen er derfor en aflastning for kloaksystemet, hvilket også er grunden til, at mange kommuner sætter det som krav, at der skal være faskiner i nyere boligområder.

HVORNÅR HAR DU BRUG FOR EN FASKINE?

Der er flere situationer, hvor en faskine kan være behjælpelig:

 • Hvis du bygger en ny tilbygning til dit hus, opfører en ny carport eller bygger en garage. Her sikrer en faskine regnvandsafledning fra taget til undergrunden, så kloakken ikke bliver overbelastet.
 • Hvis du bygger et nyt sommerhus eller en anden bygning i et sommerhusområde, kan det være vanskeligt og dyrt at koble regnvandet fra taget til den eksisterende kloak på grunden.
 • Hvis der ofte er oversvømmelser på din grund, fordi kloaksystemet er underdimensioneret, og derfor ikke kan lede regnvandet væk hurtigt nok ved kraftig regn.
 • Hvis din kommune kræver, at der separatkloakeres, så kan regnvandet håndteres på din egen grund i stedet for, at der etableres en kloak til henholdsvis spildevand og regnvand.

Faskinens størrelse

Faskinens størrelse  afhænger blandt andet af:

 • Tagets størrelse – den mængde vand faskinen skal kunne optage
 • Jordens type og evne til at lede vandet væk
 • Fyldmaterialet i faskinen

Efter der er foretaget de nødvendige beregninger, og størrelsen er besluttet, sørger vi for at få nedgravet og monteret den mest optimale faskine, der kan håndtere den pågældende mængde regnvand.

Udover faskinen skal der også monteres de afløbsrør, som leder vandet fra taget hen til faskinen. Der skal desuden etableres et sandfang, som forhindrer blade, skidt, sand og jord i at stoppe faskinen til.

Montering af faskine

Inden faskinen monteres, skal der beregnes, hvor stor den skal være, da faskinen skal kunne rumme alt det vand, der falder på taget – også hvis der er kraftig regn.

Hvad koster en faskine?

Det vil være forskelligt fra opgave til opgave, hvad prisen på en færdigmonteret faskine vil være. Det afhænger blandt andet af hvor meget vand, faskinen skal kunne håndtere. Herudover kan det påvirke prisen hvilke forhold, der er på det pågældende sted, hvor etableringen af faskinen foregår.

Det typiske prisleje for en faskine, udført af en kloakmester, ligger dog mellem 5000-35.000 kr. Desuden har mange kommuner en ordning, hvor du kan få refunderet hele eller noget af udgiften.

Faskinen er en miljøvenlig regnvandsafledning

Hvis regnvandet ryger i spildevandskloakken, er det en tabt ressource for grundvandet. Det er en skam, da det netop er vores grundvand, som sørger for, at vi har rent og drikkeklart vand i hanen. Derfor er det bedre for miljøet at benytte det regnvand, der alligevel er tilgængeligt til at opnå renere grundvand.

Desuden er en faskine med til at aflaste kloaksystemet og rensningsanlægget, som ofte er udfordrede, når store mængder regn falder. Derfor er monteringen af en faskine også med til at forlænge kloaksystemet og rensningsanlæggets levetid.

HVILKE FORDELE ER DER VED EN FASKINE?

 • Nem og relativ billig måde at få regnvand bort
 • Fordelagtig at have en faskine de steder, hvor det er dyrt og besværligt at slutte regnvandet til eksisterende kloak
 • En faskine aflaster kloaksystemet og rensningsanlægget
 • En faskine er miljøvenlig, fordi den bidrager til at gøre grundvandet renere grundet de ekstra mængder regnvand, der udledes til grundvandet
 • Hvis alle villaer i et område får faskiner, vil det have en positiv betydning for grundvandet

Regler for faskiner og bortledning af regnvand

Der er flere regler for at få etableret en faskine. For eksempel er der krav om, at det skal være autoriserede fagfolk, der tilslutter faskinen. Dette skyldes, at der er forskellige regler på området, der skal overholdes. Derudover er der regler for placeringen af faskinen i forhold til bygningen og selve tilslutningen, som skal etableres korrekt og lovligt.

Desuden har enkelte kommuner regler for, hvornår du må etablere en faskine, hvis du for F.eks. har et kobber- eller zink tag eller har blyinddækninger på taget. Mange kommuner tillader slet ikke faskiner, hvis vandet ledes fra et kobber- eller zink tag, eller hvis der bruges kobber- eller zink nedløb.

Er du i tvivl om, hvilke regler din kommune har for afledning af regnvand fra tag med metalbelægning, bør du kontakte din kommunes tekniske forvaltning.

Husk regelmæssig servicering og vedligeholdelse af din faskine

Da en faskine skal kunne håndtere store mængder af regnvand, bliver den udsat for lidt af hvert. Derfor er det også vigtigt regelmæssigt at servicere din faskine – til det kan Lyngholm Kloak A/S også være behjælpelige.

Herudover er det også vigtigt, at du selv husker at vedligeholde din faskine.

 • Holde tagflader og tagrender rene for blade og skidt, så skidtet ikke kommer med ned til faskinen
 • Holde terrasser og befæstede arealer rene, hvis faskinen optager overfladevand herfra
 • Tømme faskinens sandfang for blade og snavs ca. 1 gang om året
 • Tjekke nedløbsrøret og sandfangets brønd ca. 1 gang om året og sørge for, at de ikke er stoppet til eller revnet

Få hjælp til nedgravning og montering af din faskine

Hvis du skal være sikker på en faskine, der fungerer optimalt, er det bedst at få fagfolk til at varetage opgaven.

Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud på montering af din faskine – vi er klar til at hjælpe dig gennem hele projektet fra start til slut.