Højvandslukkere

Højvandslukker – Sikrer mod vand at løbe retur

Hos Lyngholm Kloak A/S kan du få en højvandslukker installeret, så du forhindrer at kloakvandet der kommer fra kloakken ude i vejen, løber baglæns i kloakrørene og op gennem afløbet i din kælder. Dette kan ske i forbindelse med skybrud, hvis kloakken ude i vejen ikke har den kapacitet der skal til for at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Vi er eksperter inden for alle former for højvandslukkere. Dette gælder for store og små løsninger. Vi er uddannet Kessel Servicetekniker, hvilket sikre dig at vi laver en korrekt løsning. Vi installerer Kessel produkter, som er kendt for tysk kvalitet.

36 77 00 77

højvandslukker

En højvandslukker skal monteres af en autoriseret kloakmester, og den skal tilses og rengøres mindst en gang om året og altid, når den har været i funktion, dvs. når der har været et kraftigt regnskyl.

Da der har været rigtig mange oversvømmelser (skybrud), er forsikringsselskaberne begyndt at stille større krav til deres kunder om at forebygge risikoen for skybrudskader. Derfor opfordrer de til at få installeret en højvandslukker.

Få besøg af en af Lyngholms konsulenter, så vi kan foretage en gennemgang og finde den bedste løsning der er tilpasset dit specifikke behov. Ring til os på telefon 36 77 00 77