Pumpebrønd/Sandfang

Pumpebrønd/Sandfang

Hos Lyngholm Kloak A/S kan du få etableret en pumpebrønd eller en sandfangsbrønd.

36 77 00 77

Etablering af Pumpebrønd eller Sandfang?

Hvad er en Pumpebrønd?

En Pumpebrønd, er en pumpe der opsamler spildevand eller drænvand som leder vandet væk fra huset. På den måde sikre man sig mod, at kælderen kan blive oversvømmet.

Drænvand bør normalt ledes til regnvandsledningen, men hvis regnvandsledningen ikke er sikret mod tilbageløb i drænet, risikerer man også, at kælderen kan blive oversvømmet.

En pumpebrønd anvendes rigtig mange steder indenfor spildevand.

Der er mange gode grunde til at få etableret en pumpebrønd. De fleste der får etableret en pumpebrønd, er fordi de mangler højde, for at spildevandet kan løbe væk af sig selv.

I de offentlige kloakker er der ofte mange etableret pumper fra din bolig og så til rensningsanlægget, de sørger for at spildevandet løber videre hele vejen til rensningsanlægget.

 

Hvad er en sandfangsbrønd?

En sandfangsbrønd, er en brønd der opsamler regnvand fra taget. Den bliver sat der, hvor tagets nedløbsrør ender ved jorden og som skal ligge lavere end udløbet ved nedløbsrøret. Det gør, at alle blade, jord, grene og sand, som kommer med regnvandet, samles i bunden, hvor det så renses op. På den måde beskytter brønden din kloak mod dannelse af propper.
En sandfangsbrønd bruges til at opsamle sand, blade, grene og andre større ting der kommer fra regnvandet, inden det føres ned i kloakken. Når regnen løber ned i nedløbsrøret til sandfangsbrønden, får vandet en lavere hastighed, der gør det let for blade, grene og sand at falde til bunds.
Alle grovere ting samles i bunden og skal fjernes, når brønden er halvt fyldt.

Kontakt vores Autoriseret kloakmester på telefon 36 77 00 77