Tømning af septiktank

Tømning af septiktank

Det er vigtigt, at du husker at få din septiktank tømt regelmæssigt. Det kan nemlig ende med at blive en dyr fornøjelse, hvis du forsømmer den. Lad Lyngholm Kloak A/S tømme din septiktank og tage sig af det overskydende slam efterfølgende – vi rykker både ud med kort varsel og tilbyder også abonnement på regelmæssig tømning af din septiktank.

Kontakt os i dag for et tilbud på tømning af din septiktank.

36 77 00 77

Hvad er en septiktank?

En septiktank er en bundfældnings-beholder, som er koblet på et afløb fra et toilet. Målet for tanken er at samle det faste affald i spildevandet, som passerer tanken, inden det løber ud i et nedsivningsanlæg.

Septiktanke findes typisk i områder, som ikke er tilsluttet kloaknettet – for eksempel i sommerhus- og kolonihaveområder eller på landet, hvor kloakering ikke er en mulighed på grund af afstanden til kloaknettet. Da det netop er en tank, som ikke er tilkoblet kloaknettet, vil den blive fyldt med jævne mellemrum.

 

Hvorfor bør en septiktank tømmes?

Det tager intet mindre end et års tid for en septiktank at blive fyldt med slam og bakterier. For at den skal kunne fungere effektivt, bør den tømmes regelmæssigt. Jo sjældnere du tømmer din tank, desto tykkere vil slammet i bunden af tanken blive. Slam som bliver tilbageholdt i septiktanken, bundfældes og begynder derefter at rådne eller gære.

Dog vil det aldrig kunne rådne væk af sig selv. Hvis slam laget bliver for tykt, opstår der en risiko for at slammet løber ud med spildevandet og dermed forurener vandmiljøet og grundvandet.

En regelmæssig tømning sikrer, at der er plads til at tilbageholde nyt slam, som løbende kommer til. Dermed sørger du for, at din septiktank altid fungerer korrekt, og at dit nedsivningsanlæg ikke stopper til.

Hvis du overvejer, om det er tid til at få din septiktank tømt, skal du ikke tøve med at kontakte din autoriserede kloakmester hos Lyngholm Kloak A/S i dag.

36 77 00 77

Hvad sker der, hvis du ikke tømmer din septiktank?

Som nævnt er der risiko for at forurene vandmiljøet og grundvandet, hvis du ikke sørger for at få tømt din septiktank regelmæssigt. Der er to generelle konsekvenser, hvis din tank ikke kan tilbageholde nytilkommet slam.

  • Rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløbet og forurener dyre- og planteliv.
  • Nedsivningsanlægget stopper til og skal efterfølgende renses. I værste tilfælde skal det renoveres.

Det er derfor en forebyggelse i sig selv at tømme tanken.

Hvor ender slammet efter tanken er tømt?

Efter vi har tømt din septiktank med vores slamsuger, transporterer vi slammet til renseanlægget, hvor det sammen med det øvrige spildevand og slam viderebehandles til brug i industrien. Ved at få tømt din septiktank bidrager du altså også til en miljørigtig produktion.

Tidspunkt for tømning og adgang

Vi er vant til at tage stort hensyn til vores kunder, når vi udfører arbejde. I forhold til at tømme din septiktank spiller det reelle tidspunkt ingen stor rolle, idet du ikke behøver at være hjemme. Hvis du er i tvivl om, hvor din septiktank befinder sig på din ejendom, finder vi også en løsning på det.

Hvad koster tømning af septiktank?

Det koster fra kr. 1106,00 ekskl. moms at få tømt din septiktank. Ønsker du en fast og fordelagtig abonnementsløsning på at få tømt din septiktank i faste intervaller, sammensætter vi gerne skræddersyet tilbud på fast abonnementsaftale.

36 77 00 77